Wykładowcy

Komitet naukowy

Przewodniczący:
Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Wykładowcy: