Program

PROGRAM

Piątek, 5 Listopada 2021

SESJA 1

14:00 – 14:10

Otwarcie Konferencji

14:10 – 14:40

Nowe przyczyny udaru mózgu.

Dr hab. med. Adam Kobayashi, prof. UKSW

14:40 – 15:10

Pacjent z TIA lub udarem mózgu z niewielkim deficytem neurologicznym:
obowiązujące wytyczne a rzeczywistość pandemii.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera

15:10 – 15:40

Tromboliza u pacjentów z udarem wake up – narzędzia kwalifikacji.

Dr hab. n. med. Michał Karliński

15:40 – 16:10

Trombektomia nie poprzedzona trombolizą: czy zmieni się ścieżka leczenia udaru
niedokrwiennego mózgu?

Prof. dr hab.n.med. Agnieszka Słowik

16:10 – 16:40

Nowoczesna neuroprotekcja w udarze mózgu.

Prof. dr hab.n.med. Konrad Rejdak

16:40 – 17:00

Przerwa reklamowa

SESJA 2

17:00 – 17:30

Leczenie przeciwpłytkowe a choroby sercowo-naczyniowe – u kogo, jaki lek, jak długo?

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

17:30 – 18:00

Choroby naczyń a stosowanie NOAC.

Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

18:00 – 18:30

Leczenie przeciwkrzepliwe u trudnych chorych z AF: za i przeciw okiem Eksperta.

Prof. dr hab. n.med. Anetta Undas

18:30 – 19:00

Jak walczyć z krwawieniem u chorego stosującego OAC?

Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

19:00 – 19:30

Zamykanie LAA – aktualne spojrzenie Kardiologa Inwazyjnego.

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

19:30 – 20:00

Podsumowanie i zamknięcie pierwszego dnia

20:00 – 20:10

Przerwa reklamowa


Sobota, 6 listopada 2021

SESJA 3

9:00 – 9:10

Otwarcie drugiego dnia konferencji

9:10 – 9:40

Instrumentalna profilaktyka wtórna udaru mózgu.

Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM

9:40 – 10:10

Czy PFO to problem kardiologiczny, neurologiczny czy to nie problem?

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

10:10 – 10:40

Rewaskuraryzacja szyjna w profilaktyce udaru mózgu.

Prof. Dr hab. n. med. Wacław Kuczmik

10:40 – 10:50

Przerwa reklamowa

10:50 – 11:20

Miejsce trombolizy i trombektomii w leczeniu zakrzepicy zatok żylnych mózgu.

Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

11:20 – 11:40

Zakończenie i podsumowanie konferencji